DEVİ SELF LİMİTİNG ISITMA KABLOLARI

Self Limiting Kablolar , boru ısıtma sistemlerinde kullanılır. Bu tip kablolarda , iki bakır iletken arasında sıcaklığa bağlı direnç elemanı bulunmaktadır. İletkene enerji verildiğinde , akım direnç elemanından geçerek kabloyu ısıtmaya başlar. Eleman ısındıkça direnç artar ve akımın düşmesini sağlayarak ısıtmayı durdurur. Self Limiting ( Kendinden regüleli) kapasitenin anlamı budur.

Bu bağımsız kapasite ayarı , dış ortam sıcaklığına bağlı olarak oluşur. Eğer dış ortam sıcaklığı artarsa , kablonun ısıtma kapasitesi azalır. Bu kendi kendine sınırlama özelliğine bağlı olarak , diğer kablolarda görülen birbirlerine değmeleri ile fazla ısınmaları sorunu ortadan kalkar. Kablo paralel bağlı devre özelliğine bağlı olarak , istenildiği gibi kesilip , istenilen yere uzatılabilir ve böylece planlama ve montaj büyük ölçüde kolaylaşır. Farklı uygulama için gerekli olan en fazla güç ve kurulu güç konusunda dikkatli olunmalıdır.

Self -Limiting kabloların iki tipi vardır.

1-DEVİ-Pipeguard : Borularda donmayı önlemek ve içindeki maddelerin akışkanlığını korumak için kullanılır.

2-DEVİ-Hotwatt: Boru içindeki sıvıların aynı sıcaklıkta kalmasını sağlamak için kullanılır.

Self-Limiting kabloların montajı ile ilgil dikkat edilmesi gereken noktalar ve hesaplar DEVİflex kablolar ile benzerlik göstermektedir. Self Limiting kabloların maksimum uzunlukları , sadece normal şartlar altında , kablonun ne kadar enerji harcadığı ile ilgili olmayıp , daha çok ilk çalışmada harcanan 1.8 – 2.3 katı kadar enerji ile ilgilidir.

Bir cevap yazın