Yerden ısıtma sisteminin üzerine Parke mi Seramik mi döşenmeli

Yerden ısıtma sistemleri uzman bir ısı mühendisince hesaplanmalıdır. Yerden ısıtma sistem hesabı ısı kaybı hesabı ile başlar. Isı kaybı hesaplandıktan sonra ortam özelliklerine göre m2.den verilebilecek ısı enerjisi hesabına geçilir. Aynı m2.deki faklı döşeme malzemelerindeki veya farklı şehirlerdeki verimler bazen 2 katına kadar çıkabilmekte  yada azalabilmektedir. Bunun için hesaplama yapılmadan önce döşeme cinsinin parke yada seramik olacağının belirlenmesi gerekmektedir. Döşeme cinsine göre hesaplama yapıldığında , sistem üzerine parke veya seramik döşenebilir.

Bir cevap yazın